Mira Vve-Beheer kan u administratief op de volgende manieren ondersteunen: 

Volledige administratie

Wij nemen de hele debiteuren- en crediteurenadministratie voor onze rekeningen. Vorderingen worden geïnd, nota’s worden betaald en de bankrekeningen worden beheerd. Het opmaken van de balans en de exploitatierekening valt ook binnen dit takenpakket. Aan de hand van gegevens van derden werkt  Mira VvE-Beheer jaarlijks de meerjarenbegroting bij.

Betalingen

Mira VvE-Beheer voert de door opdrachtgever te verrichten betalingen uit voor werkzaamheden, die door Mira VvE-Beheer of in haar opdracht ten behoeve van de VvE hebben plaatsgevonden. 

Inning servicekosten

Voor de inning van de servicekosten wordt de splitsingsakte van de opdrachtgever strikt nageleefd. Het aanbrengen van enige vordering van een bewoner bij een deurwaarder of een incassobureau gebeurt altijd in overleg met het bestuur. 

Verzekeringen

Het beheer van de verzekeringen die ten behoeve van de vereniging van eigenaren en haar bestuur  door de opdrachtgever zijn afgesloten. Hieronder vallen de opstal-, aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering. Schades, geclaimd op deze verzekeringen, worden door Mira VvE-Beheer afgehandeld. Incidenten dienen direct aan Mira VvE-Beheer kenbaar te worden gemaakt door het bestuur of de bewoners. 

Ondersteuning kascommissie

Het verlenen van medewerking aan een kascommissie om de administratie van de opdrachtgever te controleren. 

Extra informatie:

De rapportage van de debiteurenadministratie en de administratieve afhandeling van storingen zal maandelijks geschieden. De rapportage van de overige administratieve werkzaamheden vindt jaarlijks plaats in de maanden februari en augustus.
 
Bij opvolging van de vorige administrateur wordt de administratie verhuisd. Mira VvE-Beheer zal alles in het werk stellen om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Nieuwe bewoners worden over deze verhuizing bericht. Deze communicatie geschiedt in overleg met het bestuur.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over onze administratieve ondersteuning? Wilt u meteen een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: