Querulanten

Waar u ook woont: overal komen burenruzies voor die over allerlei zaken kunnen gaan, maar waarbij het ook kan gaan om maar problemen te maken die nergens over gaan en er juist mensen zijn die daar weer een probleem van willen maken. Snapt u het nog? Helaas hebben wij er met het beheer van verenigingen van eigenaren veelvuldig mee te maken. Eigenaren die overal moeilijkheden veroorzaken, vergaderingen verstoren, buren beledigen… Kortom ook in flatgebouwen komen ruzies onderling voor. 

Beschermen tegen persoonlijke druk

In tegenstelling tot de gemiddelde vastgoed- en VvE-beheerder hebben wij in onze beheerovereenkomst opgenomen dat wij een querulantenprobleem op ons nemen. Dit om onze opdrachtgevers, de bewoners en bestuursleden, te beschermen tegen de persoonlijke druk die gelegd wordt. Is het niet aan de bestuursleden, dan mag zeker niet vergeten worden dat er ook partners en mogelijk kinderen van deze bestuursleden zijn die prettig in een flat willen wonen zonder bij voortduring geconfronteerd te worden met de vervelende eigenschappen van sommige eigenaren. 

Onderzoek Mira VvE-Beheer

In 2008 hebben wij een onderzoek verricht, die wij in 2009 hebben herhaald. Helaas moeten we constateren dat per augustus 2009 wij 16 querulanten in ons bestand hebben, verspreid over 23 verenigingen van eigenaren. Deze eigenaren kosten ons veel tijd. Toch heeft onze aanpak zodanig succes dat ten opzichte van vorig jaar relatief gezien (toen waren er nog 14 verenigingen) het aantal met de helft is verminderd. Hoe het ook zij, het volgende kunnen we concluderen.

• Van de 16 eigenaren, zijn er 13 mannen. Van deze mannen is er één jonger dan 50 jaar.

• Van de 16 eigenaren hebben 2 eigenaren een baan. Het overgrote deel is gepensioneerd of geniet al jong van de oude dag.

• Een groot deel van deze eigenaren uiten hun bezwaren op een recalcitrante wijze tijdens vergaderingen van eigenaren en er wordt hanengedrag getoond jegens buren of medebewoners. Er hangt doorgaans een dreigende sfeer. Eigenaren ervaren dit als zeer onplezierig.

• Bij de helft van deze eigenaren zijn ernstige beledigingen en beschuldigingen geuit jegens medebewoners, bestuur en beheerder. Enkelen gaan zover dat afgevraagd moet worden of justitie hier niet wat mee moet doen. Onze ervaringen met de politie in Emmen en omgeving zijn slecht. Aangifte kan altijd gedaan worden maar weegt niet op tegen de tijdsinvestering. Feit is dat tot op heden nog niets is gedaan vanuit de politie terwijl wel meerdere gesprekken met (wijk)agenten zijn gevoerd.

• Met meerdere bestuursleden zijn uiteraard gesprekken gevoerd. Velen zien querulanten als een verloedering of een slecht aanzien voor de flat en zien graag deze mensen vertrekken. Er wordt op gewezen dat de negatieve toonzettingen, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de notulen, niet in het belang van de flat of eigenaren is, zeker niet bij verkoop van het appartement. 

Om deze problematiek draaien wij niet heen. Wat wij doorgaans doen is te proberen om deze groep mensen uit het bereik te houden van het bestuur. Vervolgens wordt een dossier opgebouwd en bij een herhaalde overtreding wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven waarbij eventueel de vergadering van eigenaren mandaat gevraagd wordt voor het geven van boetes. Hoewel geen garantie voor de toekomst werkt deze aanpak wel.

Ambieert u een bestuursfunctie ? Laat u zich niet afschrikken door de tekst op deze pagina. Wij zullen besturen hierin altijd ondersteunen! 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: