Wat te doen bij storingen?

Dit document is een leidraad van hoe er gehandeld dient te worden bij storingen en hoe u deze het beste kunt doorgeven. Bij twijfel kunt u altijd bellen met Mira VvE-Beheer, 0591-679001, om uw probleem voor te leggen. 

Gemeenschappelijk of privé? 

In de splitsingsakte wordt een onderscheid gemaakt tussen welke zaken gemeenschappelijk zijn (zoals de lift, intercom en ventilatoren) en zaken die privé zijn (zaken in uw appartement). Het is voor ons niet altijd eenvoudig om direct dat onderscheid te maken, aangezien niet alle verenigingen hier gelijk in zijn. De gevel met kozijnen en het balkon hebben bijvoorbeeld voor alle verenigingen verschillende bepalingen.
Dit betekent dat eerst bepaald moet worden of de klacht een probleem is voor de eigenaar of die voor de vereniging. Als het gaat om de kosten loopt de eigenaar toch het risico dat deze de nota zal moeten voldoen als de zaak waarom het gaat alleen voor de eigenaar ter beschikking staat. Een voorbeeld hiervan is uw Cv-Installatie of het huistoestel van de intercom. Ook kan het zijn dat leidingen vanaf de elektriciteitskast in uw appartement voor rekening van de eigenaar zijn. Verstoppingen zijn meestal het gevolg van handelen door de eigenaar zelf en vallen daardoor buiten het onderhoud. Het probleem is tenslotte niet een defecte rioleringsleiding, maar de “prut” die erin zit. Mocht u twijfelen of iets gemeenschappelijk of privé is, neemt u dan contact met ons op. 

Oorzaak onduidelijk?

Mocht de oorzaak van het probleem niet duidelijk zijn, dan kan in overleg op basis van ongelijk een opdracht tot herstel gegeven worden. Een dergelijke opdracht wordt altijd schriftelijk bevestigd. Op basis van ongelijk betekent hier dat achteraf bekeken wordt wie de nota gaat voldoen. De vereniging van eigenaren betaalt de nota als opdrachtgever eerst, maar het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, zal een terugkoppeling geven over waar het probleem zich bevindt en hoe het is veroorzaakt. Is de nota uiteindelijk voor de eigenaar, dan wordt deze vervolgens verzocht om op basis van de gemaakte afspraak de nota te voldoen aan de vereniging. 

Bevoegdheid

Het kan zijn dat er afspraken gemaakt zijn binnen de vereniging van eigenaren hoe deze meldingen worden doorgegeven. Bij een aantal verenigingen mag Mira VvE-Beheer geen opdrachten aannemen zonder dat er vooraf toestemming is gegeven door het bestuur. U dient zich dan te richten tot één van de bestuursleden. Mocht deze niet voor u bereikbaar zijn, neemt u dan toch contact met ons op.
Houdt u er verder rekening mee dat er vanuit de bepalingen in de splitsingsakte beperkingen kunnen zijn voor opdrachtverstrekking. De mate van een spoedeisend belang is van belang of een vergadering van eigenaren zal moeten worden belegd. 

Uitzonderingen

Uiteraard kan zich een calamiteit voordoen. U dient in het geval van een noodsituatie altijd 112 te bellen en daarna het bestuur of beheerder te waarschuwen. Mocht sprake zijn van een verzekeringskwestie, dan komen wij doorgaans direct kijken.

Contact Mira VvE-Beheer

Dit document is een leidraad van hoe er gehandeld dient te worden bij storingen en hoe u deze het beste kunt doorgeven. Bij twijfel kunt u altijd contact met ons opnemen om uw probleem voor te leggen. 

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: