Verkoop

We kunnen u natuurlijk niet tegenhouden als u uw appartement wilt verkopen. Wel geven wij u graag een aantal tips:

Overdracht informatie appartement

Zorgt u ervoor dat u voor de verkoop van uw appartement alle zaken die een koper aangaat, aan uw makelaar levert. Deze zal dit nodig hebben voor de opmaak van een koopakte. Over het algemeen zijn dit de splitsingsakte, huishoudelijk reglement (indien aanwezig), jaarcijfers, notulen van de laatste vergaderingen en eventuele aanschrijvingen. Daarnaast dienen belangrijke besluiten die in het verleden genomen zijn te worden medegedeeld.

Reservefonds en achterstanden

De rol van Mira VvE-Beheer is in deze fase van uw verkoop beperkt. Naast bovengenoemde gegevens dient de makelaar op de hoogte gesteld te worden van de stand van het reservefonds en eventuele achterstanden in het huidige en voorgaande boekjaar. Tenslotte dient medegedeeld te worden of een aanzienlijke verhoging van de voorschotbijdragen of een eenmalige bijdrage te verwachten valt. Dit zijn gegevens die op verzoek worden verstrekt.

Ondersteuning Mira VvE-Beheer

Mocht u bovengenoemde gegevens niet bij de hand hebben, kunt u er voor kiezen om Mira VvE-Beheer dit werk te laten doen. Voor € 70,00 (exclusief BTW) worden alle bovengenoemde gegevens aan uw makelaar verstrekt. Zijn er nieuwe stukken voorhanden doordat een jaar verstrijkt of dat er nieuwe notulen uitkomen, worden deze door Mira VvE-Beheer direct aan de makelaar verzonden. De makelaar zal tevens worden ingelicht. Verder zullen wij vanaf het moment van voorlopige verkoop de koper verder informeren. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: