Mira VvE-Beheer kan u op de volgende manieren technisch ondersteunen: 

Onderhoudscontracten

Wij kunnen de jaarlijkse onderhoudscontracten onderhouden en afwikkelen. Alle correspondentie en verslaglegging aangaande deze contracten wordt door Mira VvE-Beheer verzorgd. Mira VvE-Beheer hecht er belang aan dat de keuze voor het bedrijf dat het onderhoudscontract uitvoert in samenspraak geschiedt met het bestuur. 

Planning onderhoud

Het opstellen van een meerjarenplanning en kort onderhoud voor bijvoorbeeld dakbedekking, milieukeuringen, lift, schilderwerk, kozijnen, deuren en postbussen. Mira VvE-Beheer zal ieder jaar, overeenkomstig de procedure van de VvE, een begrotingsvoorstel doen aan het bestuur. 

Storingen

De afhandeling van storingen geschiedt in overleg met het bestuur. Indien een procedure nog niet aanwezig is, kan deze opgesteld worden waarbij wordt aangegeven hoe de bewoners kunnen handelen. Deze procedure kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Er vindt een financiële controle plaats over de afhandeling van storingen. Afrekeningen worden aan het bestuur gemeld indien de oorsprong ervan niet bekend is bij Mira VvE-Beheer. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over onze technische ondersteuning? Wilt u meteen een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: