Blokverwarming

Een aantal verenigingen van eigenaren hebben zogenaamde blokvoorzieningen. Dit is bijvoorbeeld een collectieve verwarmingsinstallatie, één wateraansluiting voor alle bewoners of een voorziening die uitsluitend warm water geeft.

Meteropname

De meeste verenigingen hebben het meten van het verbruik uitbesteed aan een extern bedrijf zoals ISTA of Techem. Als het dan ook gaat om de meteropname dan staat Mira VvE-Beheer hier buiten. Reclames, vragen e.d. dienen dan ook gericht te worden aan die bedrijven. Alleen bij conflicten wordt geadviseerd contact op te nemen met het bestuur van de vereniging, die eventueel Mira VvE-Beheer inschakelt.

Tekorten en overschotten

Mira VvE-Beheer handelt wel de afrekening met de eigenaren af door tekorten te innen en overschotten op de rekening te restitueren. Zij maakt dan ook de uiteindelijke afrekening op. 

Verrekening bij verhuizing

Bij verhuizingen is het de verantwoordelijkheid van de koper en verkoper gezamenlijk om de verrekeningen in goede banen te leiden. Op het moment dat verhuizingen niet worden doorgegeven, zijn beide eigenaren aansprakelijk voor eventuele schade naar elkaar toe. Wanneer voor de vereniging de verrekening niet duidelijk is, zal met de nieuwe eigenaar worden afgerekend aangezien deze uiteindelijk alle lusten en lasten die bij het appartement horen over heeft genomen.

Contact Mira Vve-Beheer

Voor vragen over blokverwarming kunt u contact opnemen met Mira VvE-Beheer.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: