In een vereniging zetten meerdere eigenaren zich doorgaans vrijwillig en belangeloos in. Als dit niet het geval is, kan Mira VvE-Beheer de bestuurdersverantwoordelijkheid op zich nemen en u verschillende manieren ondersteunen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met uw vereniging. 

Tarieven

Het standaardtarief per appartement per jaar bedraagt € 135,- exclusief BTW voor het volledige beheer, gerekend met een aantal van 20 tot 50 appartementen. Bij grotere verenigingen wordt korting gegeven. Bij kleinere verenigingen is er sprake van maatwerk aangezien de kostenstructuur anders is, maar onze ervaring leert dat er dan vaak opdracht gegeven wordt voor deeltaken. 

Kosten technische werkzaamheden

Verder is het gebruikelijk dat regiekosten voor technische werkzaamheden in rekening worden gebracht. Mira VvE-Beheer doet dit niet bij eenvoudige storingsmeldingen die vanaf ons kantoor kunnen worden afgehandeld. Bij oproepen worden deze kosten altijd in rekening gebracht. Onze inbreng bij grotere projecten wordt altijd vooraf met het bestuur overlegd. Wij hanteren altijd, ook in de jaarverslagen, transparantie in onze tarieven.
De kosten die een individuele eigenaar toe te rekenen zijn, worden apart gefactureerd. Dit zijn doorgaans verhuiskosten (gemiddeld € 120,-), incassokosten en overige kosten door daden die een eigenaar zijn toe te rekenen.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over onze ondersteuning voor uw bestuur? Wilt u meteen een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: