Mira Vve-Beheer kan u op de volgende manieren algemene ondersteuning bieden: 

Voorzitter Algemene Ledenvergadering

Wij kunnen maximaal vier keer per jaar optreden als voorzitten van de Algemene Ledenvergadering van de VvE.  Uitnodigingen, met daarbij de agenda en vergaderstukken, en de notulen van deze vergadering kunnen ook verzorgd worden door Mira VvE-Beheer. De notulen worden eerst door het bestuur goedgekeurd voordat deze worden uitgereikt aan de bewoners. 

Huishoudelijk reglement

In overleg met opdrachtgever kan Mira VvE-Beheer een huishoudelijk reglement opstellen en/of aanpassen. Het reglement wordt getoetst aan zowel de bepalingen zoals vermeld in de splitsingsakte als aan de huidige wetgeving. Conflicterende bepalingen worden aan het bestuur voorgelegd. 

Aanmelding Kadaster en notarissen

Mira VvE-Beheer zal zich namens de opdrachtgever aanmelden bij het Kadaster en diverse notarissen. Bij de verkoop van een appartement zal de betreffende bewoner eerst mogelijke achterstallige termijnen moeten voldoen aan de Vereniging van Eigenaren, voordat een transportakte bij de notaris kan passeren. 

Bemiddeling conflicten

Indien gewenst zal Mira VvE-Beheer bemiddelen bij conflicten tussen bewoners en bestuur in die situaties waar ook het bestuur haar belangen heeft als bewoner. Voordeel hiervan is dat objectiviteit en continuïteit zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over onze algemene ondersteuning? Wilt u meteen een vrijblijvende afspraak maken? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: