Huur/verhuur - het in het gebruik geven van uw appartement

Met het inzakken van de huizenmarkt is het effect goed zichtbaar bij appartementen in Emmen en omstreken. Door de langere leegstand groeit de wens van eigenaren om hun appartement te verhuren. Uiteraard hebben deze eigenaren dit recht en wij willen ze hiermee graag helpen. 

Regelgeving

Helaas hebben wij moeten constateren dat daarbij de regelgeving die verenigingen van eigenaren hanteren doorgaans worden overtreden. Ook valt op dat wanneer de verhuur wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld een makelaar of een vastgoedbedrijf, er geen kennis en begrip is voor de verplichtingen jegens de vereniging van eigenaren. Ondanks dat de verhuurder rechten heeft, dienen de verplichtingen ook nagekomen te worden. 

Problemen

Op zich gaat deze kwestie alleen de betreffende vereniging van eigenaren aan. Echter heeft Mira VvE-Beheer het afgelopen jaar veel problemen ervaren met enerzijds overlast en schade die door huurders worden veroorzaakt en anderzijds eigenaren die de “verbouw” en het bevuilen van hun appartement maar laten gebeuren zonder de vereniging hierover in te lichten, met alle gevolgen van dien. Zo is het bedrijven van landbouwactiviteiten in appartementen niet toegestaan en kan geen kamerverhuur plaatsvinden, zeker als de verzekeraar niet wordt ingelicht. Als eigenaren en huurder hierop aangesproken worden, verklaren de meesten niet van de regels op de hoogte te zijn geweest. Met name ex-verhuurders blijven nogal eens met een (financiële) kater zitten en bij sommigen moet de elektriciteits– en gasnota nog komen terwijl de huurders al vertrokken zijn. 

Huishoudelijk Reglement

Op moment van schrijven zijn er meerdere dossiers waarbij naar de vereniging toe de regels worden overschreden. Mira VvE-Beheer wil de verenigingen van eigenaren bij haar in beheer een tool aanreiken die als appendix op een Huishoudelijk Reglement is te gebruiken. Is er nog geen Huishoudelijk Reglement, dan kan dit een eerste aanzet zijn tot de opstart van een dergelijk reglement.
In augustus 2009 hebben alle besturen van verenigingen van eigenaren een document van vijf pagina’s toegezonden gekregen die van toepassing zijn op hun vereniging. Dit document bevat alle regels en de toestemmingsaanvragen en nadere regelgeving voor de eigenaar. Het bestuur heeft vervolgens de mogelijkheid gehad om het document te bespreken in de vergadering van eigenaren. Eigenaren hebben de mogelijkheid het betreffende document te downloaden van www.miravve.nl.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over de huur of verhuur van uw appartement? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: