Harde vloeren

Veel eigenaren willen een houten, laminaten of marmeren vloer leggen in hun appartement. Op zich kan dit prima, mits er nagedacht wordt hoe geluidsoverlast voor de buren voorkomen kan worden. Als er daarnaast rekening gehouden wordt met schoeisel en geloop in uw appartement, dan hoeft u geen problemen te verwachten. 

Aanvullende regels

Voordat u begint met het uitzoeken van uw harde vloer, doet u er verstandig aan eerst te informeren naar de mogelijkheden in uw appartementencomplex. Een aantal verenigingen van eigenaren hebben aanvullende regels opgesteld die in de splitsingsakte en het huishoudelijk reglement te lezen zijn. Hierin worden met name regels gesteld die ook aansluiten bij de normen van de Nederlands Stichting Geluidshinder. Vuistregel is dat bij appartementen die niet onder het huidige Bouwbesluit (2003) zijn gebouwd, de dempende werking van de harde vloer ( inclusief de ondervloer) minimaal 10 Db dient te bedragen. Bij deze appartementen wordt er van uitgegaan dat de constructieve vloer geen dempende werking heeft. Bij appartementencomplexen die voldoen aan het Bouwbesluit 2003 geldt dat de constructieve vloer ook een dempende werking heeft van tenminste +5 Db. Dit betekent echter niet automatisch dat u daarmee een dunnere ondervloer kunt leggen. Hiervoor zijn dan juist de regels die opgesteld zijn in de splitsingsakte of het huishoudelijk reglement. 

Vloer zwevend leggen

Let er vervolgens op dat u de vloer zwevend gelegd dient te zijn. Een harde vloer kan dan wel een voldoende geluiddempende werking hebben, maar als deze niet goed wordt gelegd, dan zullen de hakjes onder uw schoenen voor uw onderburen uiteindelijk overkomen alsof er een paard door uw appartement loopt. Dit is chargerend gesteld, maar houdt u er rekening mee dat de irritatiegrens voor uw onderburen op den duur lager wordt.

Iedere harde vloer is getest onder bepaalde NEN-normen bij TNO. Uw leverancier kan derhalve een certificaat overhandigen. Bij problemen en/of bij onvoldoende regelgeving kunt u de site van het NSG raadplegen. Er is in het verleden al uitgebreid jurisprudentie opgebouwd waarbij de rechter de normen van het NSG heeft aangehouden. 

FAQ

V. De vereniging verbiedt het leggen van een harde vloer. Kan dit zomaar ?

A. Behalve als hierover bepalingen in de splitsingsakte zijn opgenomen, is een dergelijke regel nietig (onwettig). Uw recht op woongenot gaat voor de bepalingen in bijvoorbeeld een huishoudelijk reglement of een genomen vergaderbesluit.

V. Kunnen de onderburen eisen dat een harde vloer wordt verwijderd als ik toch een certificaat heb en de vloer goed gelegd is.

A. Een aantal verenigingen en de jurisprudentie voorzien in een recht van uw onderburen om de harde vloer te laten doormeten door een onafhankelijk bureau op basis van ongelijk. Mocht de vloer voldoende geluiddempend werken, dan zijn de kosten voor de onderburen en omgekeerd. Houdt u er wel rekening mee dat de mogelijkheid ook bestaat dat de constructieve vloer onvoldoende geluiddempend is, zelf mogelijk geluidsversterkend. Dit probleem is nooit een probleem van de klager, maar van de eigenaar van de vloer. Het woongenot van de klager wordt namelijk door de harde vloer aangetast. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen. Mocht u uiteindelijk in het ongelijk worden gesteld, kan gevorderd worden dat uw harde vloer wordt verwijderd. 

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft u vragen over harde vloeren? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: