Watervoorziening

Net als bij eengezinswoningen wordt de watervoorziening in uw flat geleverd door de Waterleidingsmaatschappij Drenthe. Appartementseigenaren die in flatgebouwen wonen tot en met drie verdiepingen zullen niet veel verschil ervaren in de waterdruk ten opzichte van een eengezinswoning. Zonder voorzieningen is dit wel anders in wat hogere flatgebouwen. 

Waterdruk in hoge flatgebouwen

In een flat dient er voldoende waterdruk te zijn om het water omhoog te stuwen. Hoe hoger een flatgebouw des te moeilijker dit is. Daarom hebben alle flatgebouwen van meer dan drie verdiepingen een drukverhoginginstallatie, ook wel hydrofoor-installatie genoemd. Deze installatie bestaat uit een besturingseenheid met veelal twee tot drie pompen die het water in de leidingen onder druk houdt, zodat ook de bovenste verdiepingen van water kunnen worden voorzien. Als de waterdruk wegvalt, hoeft dit niet direct te beteken dat daarmee de waterleidingsmaatschappij gebeld moet worden. Het kan zijn dat er een storing in de besturing zit. Dit kan tijdelijk opgelost worden door één van de pompen continu te laten draaien, maar er moet uiteraard zo snel mogelijk een monteur komen. 

Afrekening waterverbruik

Mocht het waterverbruik een collectieve voorziening zijn, dan is er doorgaans één meter voor de gehele flat. De meter bevindt zich vaak nabij de drukverhoginginstallatie. De afrekening geschiedt meestal door het bestuur of beheerder van de vereniging. Ook bestaat de mogelijkheid dat de betaling in de voorschotbijdragen wordt opgenomen en dat geen afrekening plaats vindt.

Contact Mira VvE-Beheer

Heeft uw vragen over de watervoorziening? Neem dan contact met ons op.

Mira VvE-Beheer kan uw vereniging op verschillende gebieden van dienst zijn: